• noiembrie

  23

  2021

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ – LICENTE OFFICE PROFESSIONAL 2019

Denumirea contractului:

 

Contract de servicii: Achizitie de licente office professional 2019, in cadrul Proiectului: Masuri integrate pentru tranzitia studentilor pe piata muncii, POCU/626/6/13/132639

 

CPV:    48310000-4 – Pachete software pentru creare de documente;

 

Descriere contract:

 

Achizitie de licente office professional 2019, in cadrul Proiectului: Masuri integrate pentru tranzitia studentilor pe piata muncii, POCU/626/6/13/132639, de catre partener 1, GET YOU HIRED SRL.

 

Tip contract: Contract de Servicii

 

Specificatii minime tehnice si functionale:

 

 

Nr. Crt. Produs UM Cantitate Pret unitar fara TVA (lei) Valoare fara TVA (lei) Total valoare contract cu T.V.A.[LEI]
1 Achizitie licenta Office Professional 2019 (4 buc.) pt.o adecvata si legala utilizare a laptopurilor achizitionate Microsoft Office Professional 2019 – ce include aplicatiile: Word, Excel, PowerPoint, Acces, Publisher si Outlook Buc 4      

 

Nota: pentru acest reper, oferta financiara nu poate depasi valorile de:

Pret unitar (fara TVA) [LEI] = 1.000,00

Valoare totala (fara TVA) [LEI] = 4.000,00

Valoare totala (cu TVA) [LEI] = 4.760,00

 

Nota:

VALOAREA TOTALA A OFERTEI FINANCIARE, NU POATE DEPASI VALORILE DE:

VALOARE TOTALA (FARA TVA) [LEI] = 4,000.00

VALOARE TOTALA (CU TVA) [LEI] = 4,760.00

 

Locatie preconizata pentru prestarea serviciilor: Municipiul Galați

 

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN – Axa prioritară 6: Educatie si competente; Apel: POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI– Contract nr. POCU/626/6/13/132639

 

Criteriul de atribuire este “Pretul cel mai scazut”, contractul se va atribui ofertei cu pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor minimale specificate.

 

Data si ora limita de transmitere a ofertelor: 26 noiembrie 2021, ora 17:00

 

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele de pret se transmit pe mail la adresa getyouhiredhr@gmail.com,.

 

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

NU se accepta oferte intarziate.

Oferta va fi considerata ferma si se va mentine termen de 60 zile de la ofertare.

 

Mentiuni:

 

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevazute in specificatiile tehnice atrage inacceptibilitatea ofertei ca necorespunzatoare.

Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de produse si nu respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în solicitarea de ofertă sau la alte adrese de email, decât cea indicata mai sus nu va fi evaluată de către achizitor.

 

Conditii de livrare

 

Produsele/serviciile vor fi livrate cu mijloacele de transport ale furnizorului la punctul de lucru al achizitorului, Get You Hired S.R.L., situat în Galati, Str. Soimului, Nr. 2, etaj mansarda, ap. 31 bis, cod postal 800078, Jud. Galati. Produsele vor fi ambalate astfel incat sa evite deteriorarea atat in timpul transportului cat si al depozitarii.

 1. Termen de livrare: maximum 7 zile lucratoare de la primirii Comenzii de executie.
 2. Livrarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
 3. Factura fiscala;
 4. Certificatele de calitate si garantie a produselor livrate;
 5. Procesul-verbal de receptie semnat de Furnizor/Prestator si Beneficiar/Achizitor, fara obiectii

 

Receptia serviciilor/produselor:

 

 1. Prestatorul/furnizorul va asigura livrarea produselor/serviciilor cu promptitudine si in conditii corespunzatoare, livrarea fiind insotita de certificat de calitate a produselor/serviciilor. Nu se vor accepta la receptie produse al caror ambalaj este deteriorat, care au suferit modificari de forma sau continut sau care prezinta aspect neconform cu inscriptionarile de produs.
 2. Constatarea calitatii produselor/serviciilor achizitionate se va face de responsabilii desemnati de catre achizitor.
 • Calitatea produselor/serviciilor se va verifica la livrarea produselor.
 1. Receptia va consta in verificarea cantitativa si calitativa a produselor/serviciilor contractate si va fi efectuata la sediul Beneficiarului, fiind finalizata prin incheierea unui proces-verbal de receptie semnat de reprezentantii Prestatorului si ai Beneficiarului.
 2. Daca vreunul din produse/servicii nu corespunde specificatiilor din oferta propusa, Beneficiarul are dreptul sa il respinga, iar Prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
 3. Sa inlocuiasca produsul refuzat in maximum 5 zile lucratoare de la sesizarea Achizitorului;
 4. Sa faca toate modificarile necesare pentru ca produsele/serviciile sa corespunda specificatiilor tehnice, in maximum 5 zile lucratoare de la sesizarea achizitorului.

 

 1. Dupa solutionarea eventualelor neconformitati se va incheia procesul-verbal de receptie finala, cantitativa si calitativa, semnat de reprezentantii Prestatorului si ai Beneficiarului.

 

Garantii:

 

 1. Prestatorul are obligatia de a garanta ca toate produsele/serviciile furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
 2. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Prestatorul, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceste garantii.
 • La primirea unei astfel de notificari, Prestatorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul/ serviciul in perioada cuvenita, fara costuri suplimentare pentru beneficiar, la adresa de livrare. Produsele/serviciile care, in perioada de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului/serviciului.
 1. In perioada de garantie toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina Prestatorului.

 

Pentru informatii suplimentare legate de achizitie va invitam sa ne contactati la nr. telefon  0741756178 sau pe mail la getyouhiredhr@gmail.com.

 

Anunt Office P1 – 2021.11.23

GET YOU HIRED S.R.L. este un start- up finanțat din fonduri europene prin proiectul cu ID POCU89/3/7/107550 – "Antreprenor Diaspora: Hai acasa!" în cadrul programului Diaspora Start Up

© Copyright 2021 - GET YOU HIRED S.R.L.