• februarie

    9

    2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA PRIVIND ACHIZITIONAREA DE Servicii de organizare evenimente – Campanii de informare si constientizare, COD CPV – 79952000-2

GET YOU HIRED S.R.L., cu sediul în Municipiul Galati, Str. Smirdan, nr. 29, judetul Galati, România; adresa de corespondenta: Galati, str. Soimului, nr. 2, etaj mansarda, ap. 31 Bis, cod postal 800078, Jud. Galati, cod de înregistrare fiscală 40540573, telefon 0740075131, e-mail adouasansapentrutine@gmail.com, reprezentată legal de Rata Silviu – Florin, în calitate de administrator organizează procedura competitiva, pentru atribuirea contractului de Servicii de organizare evenimente –Campanii de informare si constientizare, COD CPV – 79952000-2.

Denumire achizitor: GET YOU HIRED S.R.L.
Sediul social: Municipiul Galati, Str. Smirdan, nr. 29, judetul Galati, România Adresa de corespondență: punct de lucru: GALATI, STR. SOIMULUI, NR. 2, ETAJ MANSARDA, AP. 31 BIS, COD POSTAL 800078, JUD. GALATI
Persoana de contact: Reprezentant

legal, RATA SILVIU – FLORIN

Responsabil achizitie: RATA SILVIU – FLORIN

 

e-mail: adouasansapentrutine@gmail.com

Tel.: 0741756178

 

 

Tel.: 0741756178
Descriere: Obiectul contractului îl constituie achiziția Servicii organizare evenimente – campanii/acțiuni de informare și conștientizare  , COD CPV – 79952000-2 de către partener, GET YOU HIRED SRL

Livrarea – la adresa de corespondenta specificată în cadrul prezentei documentaţii si va fi asigurata în mod gratuit de  către furnizor.

Denumirea contractului de achiziție: Servicii organizare evenimente – campanii/acțiuni de informare și conștientizare , COD CPV – 79952000-2.

Valoarea estimată a contractului alocata partenerului GET YOU HIRED SRL, precum si la nivelul intregului proiect, pentru Servicii organizare evenimente – campanii/acțiuni de informare și conștientizare – 2 campanii*3 regiuni*18luni = 108 campanii/acțiuni de informare și conștientizare in cadrul proiectului „A doua sansa pentru tine”, cod 150884, COD CPV – 79952000-2, este de 481.008,24 lei (fără TVA ) in conformitate cu bugetul proiectului.

Achizitionarea serviciilor de organizare evenimente, COD CPV – 79952000-2, se va desfasura prin procedura competitiva in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

Specificatiile serviciilor de organizare evenimente pentru “A doua sansa pentru tine” sunt cuprinse in Documentatia pentru Ofertanti, anexa prezentului anunt sau pot fi obtinute prin solicitare la adresa de e-mail: adouasansapentrutine@gmail.com.

Serviciile vor cuprinde:

– campanii/acțiuni de informare și conștientizare – 2 campanii*3 regiuni*18luni pentru care se vor asigura – sali de conferinta + logistica (aparatura audio-video), coffe-break, masa participanti – bufet suedez, consumabile (brosuri/ stick informatii, agende nedatate, pixuri), pentru fiecare campanie/actiune de informare si constientizare. Se vor organiza 108 campanii/actiuni de informare si constientizare in fiecare din cele 3 regiuni (Regiunea Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia) din care va face parte grupul tinta inscris in proiect. Fiecare campanie va avea aproximativ 30 participanti pentru care se vor asigura aceste servicii si se vor organiza in locatiile propuse de prestator in Regiunile Regiunea Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia .

Oferta trebuie sa fie valabila o perioada de minim 60 zile.

Pretul ofertei trebuie să se încadreze în limita valorii totale estimate a contractului de achiziţie, sub sancţiunea respingerii acesteia. Oferta va preciza pretul serviciilor ofertate (valori fara TVA si cu TVA inclus). Preţul contractului este ferm in lei şi nu se ajustează.

Adresa unde se primesc ofertele: punct de lucru: GALATI, STR. SOIMULUI, NR. 2, ETAJ MANSARDA, AP. 31 BIS, COD POSTAL 800078, JUD. GALATI

Termen limită de depunere a ofertelor: 22.02.2022 , ora 12:00.

Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.

Se vor compara ofertele primite în raport cu toate specificațiile tehnice publicate și va fi aleasă oferta care îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un raport calitate/preț competitiv.

Principalele elemente de departajare în funcție de care va fi realizată evaluarea ofertelor în vederea stabilirii ofertei care prezintă cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului sunt: calitatea organizarii, experienta in furnizare de servicii de organizare evenimente, pretul ofertei.

Pentru evitarea apariției conflictului de interese vă anunțăm că persoanele implicate în achiziție sunt:

– RATA SILVIU – FLORIN, reprezentant legal GET YOU HIRED SRL

– BRATU ELENA – ALINA – Consultant in domeniul fortei de munca

– PETICA DIANA – Expert GDPR

– AURICA CLAUDIA – Expert Evenimente, teme secundare si campanie de promovare

Clauza contractuala obligatorie: ofertantul nu va depune decat o singura oferta individuala.

Contestațiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depun în termen de 3 zile lucratoare de la primirea înștiințărilor privind oferta câștigătoare, în atenția partenerului GET YOU HIRED SRL. – GALATI, STR. SOIMULUI, NR. 2, ETAJ MANSARDA, AP. 31 BIS, COD POSTAL 800078, JUD. GALATI, email: adouasansapentrutine@gmail.com.

În termen de 5 zile de la soluționarea contestației de către achizitor, contestatarul poate depune contestație la instanța judecătorească competentă. În cazul în care contestatorul depune contestație la instanța judecătorească, are obligația de a trimite o copie a contestației și către achizitor.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin solicitare scrisă transmisă prin e-mail la adresa adouasansapentrutine@gmail.com , sau la numărul de telefon 0741756178. Persoana de contact din partea GET YOU HIRED SRL este RATA SILVIU – FLORIN, reprezentant legal GET YOU HIRED SRL. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise persoanelor interesate si publicate pe website-ul fonduri-ur.ro, sectiunea Achizitii Privati.

Proiectul “A doua sansa pentru tine”, având numărul de identificare al contractului POCU/908/1/3/150884, este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Apel : POCU/908/1/3/ Operațiune compozită Obiectiv specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; Obiectiv specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta.

 

Vă mulţumim şi aşteptăm oferta dvs.

GET YOU HIRED S.R.L. este un start- up finanțat din fonduri europene prin proiectul cu ID POCU89/3/7/107550 – "Antreprenor Diaspora: Hai acasa!" în cadrul programului Diaspora Start Up

© Copyright 2021 - GET YOU HIRED S.R.L.