• septembrie

  2

  2021

Conferința de lansare a Proiectului „A doua șansă pentru tine ”, POCU/908/1/3/150884

 

 

UNIC SPORTS SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu GET YOU HIRED S.R.L. în calitate de Partener, vă invită pe 15.09.2021, începând cu ora 10:00, locația: Universitatea Danubius Galați – Sala Senatului, la conferinţa de lansare a proiectului A doua șansă pentru tine, contract de finanţare nr. POCU/908/1/3/150884, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta.

Proiectul îşi propune ca obiectiv general creșterea gradului de ocupare al 1060 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia, cu accent pe cei ce provin din categorii defavorizate cum ar fi rromii și cei ce provin din mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

GRUPUL ȚINTĂ este alcătuit din 1060 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani, înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia și din tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani care nu sunt înregistrați la ANOFM/AJOFM, ei urmând a fi directionați spre înscriere pentru a deveni eligibili pentru grupul țintă.

Grupul țintă este structurat astfel:

 • 12%, respectiv minimum 128 de persoane vor fi de etnie romă;
 • 22%, respectiv 234 de persoane vor fi din mediul rural;

În funcție de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs din grupul țintă, structura este următoarea:

 • 32% vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”;
 • 84,91%, respectiv 900 persoane vor participa la cursuri de formare profesională de tip calificare, din care minimum 44% (467) vor dobandi o calificare în urma cursurilor de calificare organizate în cadrul proiectului;
 • 44%, respectiv 467 de persoane vor primi un loc de muncă, inclusiv cei care desfașoară o activitate independentă.

minimum 37 persoane din grupul țintă al proiectului vor înființa o întreprindere și vor primi finanțare de până la 25000 Euro, echivalentul în lei.

REZULTATE PRINCIPALE PRECONIZATE:

 • 108 campanii de informare și promovare;
 • 900 persoane, tineri NEETS beneficiare de servicii de formare profesională.

Cursuri de calificare: Nivel 2: 522 cursanți, Nivel 3: 350 cursanți, Nivel 4: 28 cursanți,

Cursuri competențe digitale TIC: 450 cursanți;

 • 1060 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 -29 ani mediate;
 • 467 de persoane care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau stagiu, la încetarea calității de participant;
 • 467 persoane care, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant, obțin un loc de muncă;
 • 160 tineri NEETS șomeri, care vor beneficia de formare antreprenorială, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, activitate exclusiv pentru tinerii NEETs șomeri cu nivel de capabilitate A “ușor ocupabil”
 • 37 de tineri NEETS care încep o activitate independentă. Se vor acorda subvenții pentru înființarea de noi afaceri în valoare de 25.000 euro/plan de afaceri pentru stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs șomeri cu nivel de ocupabilitate A “ ușor ocupabil”

Prezentul proiect a fost elaborat plecând de la premiza asigurării sustenabilității măsurilor și rezultatelor vizate. Astfel, activitățile proiectului converg către obiectivul general, acela privind creșterea cu 1060 de tineri Neets a numărului de tineri șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la ANOFM/AJOFM sau care se vor înregistra, în special a celor din categorii defavorizate, sporirea nivelului de conștientizare a rolului încadrării în câmpul muncii prin campanii de informare, contribuirea directă la scăderea ratei șomajului, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți pentru înființarea de noi afaceri. Prin activitățile propuse prin acest proiect se pretinde oferirea posibilității persoanelor ce alcătuiesc grupul țintă (1060 persoane) de a evolua pe viitor la nivel profesional și social prin finalizarea cursurilor de calificare (900 persoane).

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni.

Valoarea totală a contractului de finanțare eligibilă primită prin Programul Operațional Capital Uman este de 18.741.878,11 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: contribuție UE 16.587.836,93 lei și contribuție națională 1.442.420,65 lei, iar restul de 711.620,53 lei reprezintă valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului și a Partenerului.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

DATE DE CONTACT

UNIC SPORTS SRL

Manager de proiect: Iuliana JECU

Telefon: 0743.861.885

Email: unicsports@yahoo.com

 

Miercuri, 15.09.2021, între orele 10,00 și 14,00, în Sala Senatului din cadrul Universității Danubius – Galați, a avut loc Conferința de lansare a proiectului „A doua șansă pentru tine” – POCU/908/1/3/150884, organizată de către UNIC SPORTS SRL  în calitate de Beneficiar, alături de:

 • GET YOU HIRED S.R.L – Partener;

Mulțumim tututor celor prezenți pentru susținere!

Galerie foto

 

GET YOU HIRED S.R.L. este un start- up finanțat din fonduri europene prin proiectul cu ID POCU89/3/7/107550 – "Antreprenor Diaspora: Hai acasa!" în cadrul programului Diaspora Start Up

© Copyright 2021 - GET YOU HIRED S.R.L.